Diğer Tıbbi Birimler

Eczane

Eczane Birimi hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın her türlü ilaç ihtiyacını ve eczane hizmetleri beklentilerini karşılamakta ve Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarına uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir. Hastane eczacımızın görevleri ilaç yönetimi, kurumun hastalarına sağladığı ilaç tedavilerinin sistemi ve süreçlerini içine alır. İlaç yönetimi hasta güvenliği açısından en büyük unsurdur ve bunu organize etmek eczacılarımızın temel görevidir. İlaç yönetimi; ilacı seçme ve satın alma, depolama, hazırlama, dağıtma ve ilacın hasta üzerindeki etkilerini izleme süreçlerinin tümünü kapsar.

14 Eylül 2022