Kalite Yönetimi

Kalite Yönetiminin Görevleri

 • Hastanemiz Kalite Direktörü :Nimet YILDIRIM (Kalite Direktörü)


  SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
  Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
  SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

15 Eylül 2022