Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

  1. Refakatçi odalarında yalnızca tek bir refakatçi kalabilir.
  2. İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastanızı servis dışına çıkarmayınız ve yatağını değiştirmeyiniz.
  3. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar ediniz
  4. Refakat değişimleri ziyaret saatleri içerisinde yapınız.
  5. Refakat kartınızı göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirsiniz.
  6. Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayınız.
  7. Hasta yataklarına oturmamalı, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelisiniz.
  8. Hastanız ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman servis hemşiresine haber veriniz.
  9. Refakat süresince diğer hastaları rahatsız etmemeli, hasta mahremiyetine saygı göstermelisiniz.
  10. Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayınız.
  11. Hasta odalarında gıda maddeleri bulundurmayınız. Hastanıza yiyecek, içecek getirmeyiniz, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyiniz.
  12. Hasta dolaplarında fazla eşya bulundurulmayınız. Hasta ve refakatçiler kendi şahsi eşyalarından sorumludurlar. Yanınızda fazla para ve değerli eşya bulundurmama konusunda özen gösteriniz.
  13. Boş hasta yatakları kullanılmayınız. İstirahat edebilmeniz için hasta odanızda bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirsiniz.
  14. Görevlilerin ikaz ve önerilerine uyunuz.
  15. Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi; hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilirsiniz.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE...

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

  1. Hasta ziyareti Öğle12:00 – 13:00,Akşam19:00 – 20:00 saatleri arasında olup, ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti kabul edilmemektedir.
  2. Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
  3. Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.
  4. Ziyaret süresi kısa tutulmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika).
  5. Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.
  6. Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
  7. İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız .
  8. ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK GETİRMEYİNİZ
  9. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
  10. Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
  11. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
  12. Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
  13. Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
  14. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

YENİDOGAN YOGUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KARDEŞ ZİYARETÇİ KABUL İLKELERİ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çocuk ziyareti bebeğin kardeş/kardeşlerinin ziyaretidir.

1. Üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarette bulunabilirler.

2. Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı. öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve bulgu bulunmamalıdır. Aşı takvimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsü olmamalıdır.

3. Ziyaretçi çocukların girişte elini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izin verilir.

4. Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izin verilmez.

5. Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaret ederler.


REFAKATÇİ POLİTİKASI;

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

  1. Tedaviden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurulur ve bir kişi ile sınırlıdır.
  2. Sürekli kalan refakatçıların iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca karşılanır.
  3. Refakatçılar, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
  4. Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
  5. Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.
  6. İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
  7. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları önemlidir.
  8. Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
  9. Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, servis hemşiresinin bilgisi olmadan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
  10. Refekatçi değişiminde mutlaka hemşireye bilgi verilmesi gerekmektedir.
  11. Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
  12. Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.
  13. Özellikli hasta gruplarının refakatçileri özellik grubuna göre ve hastanın doktorunun öngördüğü kurallar çerçevesinde refakat eder. (özellikli hasta grubu; bulaşıcı hastalığı olanlar, engelli hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, v.b).
  14. Bu tür hastalarda hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmeli, koruyucu ekipmanlarını kullanmalıdır.

TEŞEKKÜR EDERİZ...