Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
12 Eylül 2022

Hasta yakınları, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi tarafından, hasta ilk yattığında, hastanın genel durumu ve tedavisi konusunda bilgilendirme yapılır. Bilgilendirmenin hasta yakını tarafından anlaşılır olmasına özen gösterilir.

Ziyaretçi olarak yoğun bakıma alınacak kişilere yoğun bakımda uyulması gereken kurallar ve el hijyeninin önemi hakkında sözlü bilgi verilir.

Hastanın tıbbi durumu hakkında hastanın vasisi/birinci derece yakını dışındaki kimselere bilgi verilmez.

Hastalarımız hakkında bilgilendirme her gün saat 10:00-10:30 ve 15:00-15:30 saatleri arasında veya yoğun bakım doktorunun uygun olduğu zamanlarda yapılmaktadır. Bilgilendirme hastayla ilgilenen doktor ve hemşire tarafından hastanın genel durumunu ve tedavi sürecini kapsar.

Bilgilendirilecek kişi yoğun bakım giriş bölümündeki masada görevli olan güvenlik görevlisi ile görüştükten sonra yoğun bakım kapısı önünde bekler ve içerisi uygun olduğunda alınarak hasta başında veya bilgilendirme odasında hastanın genel durumu hakkında bilgi verilir.

Hasta yatışı sırasında ve hafta içi her gün belirtilen saatte ve gerektikçe bilgilendirme yapılacak olup yoğun bakım servisinin yoğunluk durumuna göre ve acil durumlarda bilgilendirme yöntemi değişebilir.

Bilgilendirilme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, doktor müsait olana kadar beklemesi gerekebilir.

Hasta yakınlarının hastanın ihtiyacı ile ilgili bilgilendirilmesi Yoğun Bakım Ünitesi hemşiresi tarafından yapılır.

Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yakınlarına bilgilendirme zamanı dışında (acil durum, giysi, su, ıslak mendil vs.) ihtiyaç olduğunda telefon aracılığıyla ulaşılır.

Hastanın durumunda ani değişiklik olduğunda hasta vasisine veya birinci derece yakınına telefonla ulaşılır, tıbbi durumu ile ilgili bilgi yüz yüze hekimi tarafından verilir.

Hasta yakınlarına acil durumlar dışında telefon aracılığı ile bilgi verilmez.

Yoğun Bakımda vefat eden hastanın yakınlarına yapılacak bilgilendirme hastanın hekimi tarafından yapılır. Gerekli durumlarda güvenlik görevlisi ve/veya bir diğer sağlık personeli de bilgilendirme yapan hekime eşlik eder.

Hafta sonu, gece ve acil yatışlarda nöbetçi uzman hekim, hasta yakınlarını bilgilendirir.

Bilgilendirme, yoğun bakım girişindeki bilgilendirme odasında yapılır.

Gelen ziyaretçilere “Yoğun Bakım Ziyaret ve Bilgilendirme Rehberi” verilir.

Yoğun Bakım Hasta Ziyaret Kuralları

Yoğun Bakım Ünitesi kapıları şifrelidir, ve kesinlikle içeriye izinsiz girilmez.

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi ve Hemşiresi tarafından ziyaretçi alınması uygun görülen hasta yakınları için kurallar aşağıda belirtilmiştir; Ancak yüksek enfeksiyon riski bulunan izolasyonda olan hastaların takip ve tedavilerinin sağlandığı izolasyon odalarında yatan hastalar ziyaret kapsamı dışında tutulmuştur.

İzolasyon uygulanan hastanın ziyaretçi sınırlandırılmasına birim hekimi karar verir.

İzolasyon uygulanan hastaya temas edecek herkes (sağlık çalışanı , hasta yakını vb. ) uygulanan izolasyon kategorisine göre alınması gereken önlemlere uymalıdır. (maske, önlük, gözlük, bone, galoş, eldiven, ziyaret süresi v.b.)

Hafta içi ve hafta sonu saat 13.00- 14:00 saatleri arasında 10 dakikalık hasta ziyareti yapılmaktadır.

Ziyaret saatleri içinde her hasta için 1(bir) kişi yoğun bakıma girebilir.

Yoğun bakıma birinci derece yakını dışında ve çocuk ziyaretçi kabulü yapılmamaktadır.

El hijyeni uygulaması yaptırılarak ziyaretçinin girişi sağlanır.

Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

Ziyaretçi, hastaya ait ekipmanlara ve hastaya bağlı cihazlara dokunmaması konusunda uyarılır

Hastane malına zarar verilmemelidir.

Ziyaret sırasında gürültü yapılmamalıdır.

Diğer hastaların mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Belirtilen saatlerde servisin durumu ziyaretçi almaya uygun değilse tüm ziyaretler ertelenebilir. Genel ziyaret ertelenmesine yoğun bakım sorumlu hekimi karar verir.

Ziyaretçiler hastanın bakım ihtiyaçları (yeme, içme, temizlik v.b) dahil hiçbir şekilde müdahil olmaz, hastanın tüm ihtiyaçları yoğun bakımda görevli sağlık çalışanı, doktor ve personel tarafından yapılır.

Hastanın ihtiyacı olan malzemeler yakınları tarafından güvenlik görevlisi ile hastalara ulaştırılır.

Yoğun Bakım Ünitesine girişte tek kullanımlık bone ve önlük giydirilir. Bebek yakınının elleri çalışanlar gözetiminde yıkatılır ve el antiseptiği kullandıktan sonra bebekle teması sağlar.

Ziyaret için kabul edilen kişi / kişiler, doktor ve hemşire tarafından bebek için belirtilen her türlü ihtiyacı karşılamalıdır.

Ziyaretleriniz sırasında cep telefonları kapalı tutulmalıdır.

Hasta yakınları genel hastane kurallarına uymak zorundadırlar.

Hastane binası içerisinde kapalı alanlarda sigara içilmesi yasal olarak yasaktır.