Palyatif Bakım Merkezi
13 Eylül 2022

PALYATİF BAKIM BİRİMİ

Ergani Devlet Hastanesi olarak 2016 yılından itibaren 10 yatak ile Palyatif Bakım Birimimiz ile vatandaşlarımıza destek hizmeti verilmektedir.

PALYATİF BAKIM NEDİR?

Tıp alanındaki gelişmeler ortalama yaşam süresini giderek arttırmaktadır.Buna parelel olarak yaşlı ve kronik (sürekli) hastalıkları olan nüfus da giderek artış göstermektedir.Bu artış ,beraberinde ihtiyacı yeni farkedilen ve son yıllarda oluşturulmaya başlanan palyatif (destek) bakım ünitelerinin doğmasına neden olmuştur.Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak bulunan bu birimler,ülkemizde de 2012-2013 yıllarından sonra oluşturulmaya başlanılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü palyatif bakımı ‘Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede;ağrının ve diğer problemlerin ,erken tanılama ve kusursuz değerlendirme ile fiziksel,psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım ‘olarak tanımlanmaktadır.

Bu hizmetten amaçlanan, hastalıktan dolayı meydana gelen ve hastayı rahatsız eden sorunları hastanın ,hastalığı tolere edebileceği seviyeye indirebilmektir.Palyatif bakımda hasta ve ailesine olabilecek en iyi yaşam kalitesinin sağlanması hedeflenir.Bu anlamda hasta yakınlarına da eğitim verilmektedir.

Hastaların yaşadığı ağrı ,bulantı,kusma,yorgunluk,uyku problemi,nefes darlığı,ishal,kabızlık ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlar onların yaşam kalitesini olumsuz etkiler.Palyatif bakım servisinin amacı bu şikayetlerin kontrol altına alınmasıdır.

İleri dönem alzheimer hastaları,ileri dönem kanser hastaları ,evde bakımında güçlük yaşanan her türlü nörolojik hasta ,ileri dönem kalp,akciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,beslenme güçlüğü olan hastalar ve sürekli yatmaya bağlı bası yarası olan hastalar palyatif bakım servisinden yararlanabilmektedir.

Palyatif bakımda bu hedeflere ulaşılmak için birçok uzman ve birimle (Anestezi,İç Hastalıkları,Genel Cerrahi,Göğüs Hastalıkları,Psikiyatri,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Sosyal Çalışmacı,Psikolog vb.)aktif olarak birlikte çalışılmaktadır.


 • 20151209_110308.jpg
 • 20151209_110412.jpg
 • 20151209_110422.jpg
 • 20151209_110432.jpg
 • 20151209_110447.jpg
 • 20151209_110559.jpg
 • 20151209_110722.jpg
 • 20151209_110818.jpg
 • 20151209_110856.jpg
 • 20151209_110929.jpg
 • 20151209_110930.jpg
 • 20151209_110936.jpg
 • 20151209_111026.jpg
 • 20151209_111252.jpg
 • 20151209_110308.jpg
 • 20151209_110412.jpg
 • 20151209_110422.jpg
 • 20151209_110432.jpg
 • 20151209_110447.jpg
 • 20151209_110559.jpg
 • 20151209_110722.jpg
 • 20151209_110818.jpg
 • 20151209_110856.jpg
 • 20151209_110929.jpg
 • 20151209_110930.jpg
 • 20151209_110936.jpg
 • 20151209_111026.jpg
 • 20151209_111252.jpg