Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları

Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilmesi

 1. Bebek yakınları, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi tarafından, hasta ilk yattığında bebeğin genel durumu ve tedavisi konusunda bilgilendirme yapılır.
 2. Hasta yakınlarının hastanın ihtiyacı ile ilgili bilgilendirilmesi hemşiresi tarafından, tıbbi durumu ile ilgili bilgilendirme hekim tarafından yapılır.
 3. Hastanın tıbbi durumu hakkında hastanın vasisi dışındaki kimselere bilgi verilmez.
 4. Yoğun Bakımda vefat eden hastanın yakınlarına yapılacak bilgilendirme hastanın hekimi tarafından yapılır. Gerekli durumlarda güvenlik görevlisi ve/veya bir diğer sağlık personeli de bilgilendirme yapan hekime eşlik eder.
 5. Hastanın durumunda ani değişiklik olduğunda hasta yakınına telefonla ulaşılır, tıbbi durumu ile ilgili bilgi yüz yüze hekimi tarafından verilir.
 6. Bebeğin yatışı sırasında ve hafta içi 11:00 – 12:00 saatleri arasında her gün ve gerektikçe bilgilendirme yapılacak olup yoğun bakım servisinin yoğunluk durumuna göre ve acil durumlarda bilgilendirme yöntemi değişebilir.
 7. Hafta sonu, gece ve acil yatışlarda nöbetçi uzman hekim, bebek yakınlarını bilgilendirir.
 8. Bebek yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur. Bebek ile ilgili beklenmeyen durumlarda bebek yakını telefon ile çağırılarak, hekim tarafından bilgilendirilir.
 9. Bilginin bebeğin yakını tarafından anlaşılır olmasına özen gösterilir.
 10. Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınlarının, doktor müsait olana kadar beklemesi gerekir.
 11. Bebek yakının bilgilendirilmesi Yenidoğan Yoğun Bakım girişindeki bilgilendirme odası veya hasta başında yapılır.
 12. Gelen ziyaretçilere “Yenidoğan Yoğun bakım Ziyaret ve Bilgilendirme Rehberi” verilir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Bebek Ziyaret Kuralları

         Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi ve Hemşiresi tarafından ziyaretçi alınması uygun görülen bebek yakınları için kurallar aşağıda belirtilmiştir;

 1. Ziyaretçi, hastaya ait ekipmanlara ve hastaya bağlı cihazlara dokunmaması konusunda uyarılır.
 2. Ziyaret sırasında gürültü yapılmamalıdır.
 3. Hastane malına zarar verilmemelidir.
 4. Hastane binası içerisinde kapalı alanlarda sigara içilmesi kanuni olarak yasaktır.
 5. Diğer bebeklerin annelerinin mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 6. Ziyaret için kabul edilen kişi / kişiler, doktor ve hemşire tarafından bebek için belirtilen her türlü ihtiyacı karşılamalıdır.
 7. Emziren anneler bebeklerini 3 saatte bir emzirmek için girebilirler.
 8. Emzirmeyen annelerin günde 2 defa bebeklerin yanına girerek bebekle temasları sağlanır. Uygun olan bebeklere kanguru bakımı yapılır.
 9. Babalar, her gün 1 defa 12:00 – 13:00 saatleri arasında bebeğini görebilir.
 10. Yeni Doğan Yoğun Bakıma girişte tek kullanımlık galoş, bone ve önlük giydirilir. Bebek yakınının elleri çalışanlar gözetiminde yıkatılır ve el antiseptiği kullandıktan sonra bebekle teması sağlar.
 11. Özel durumlar hariç, anne-baba dışında ziyaretçi alınmayacaktır.
 12. Ziyaretleriniz sırasında cep telefonlarınızı kapalı konuma getiriniz.
 13. Bebek yakınları genel hastane kurallarına uymak zorundadırlar.

YENİDOGAN YOGUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KARDEŞ ZİYARETÇİ KABULİLKELERİ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çocuk ziyareti bebeğin kardeş/kardeşlerininziyaretidir.

1.    Üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla iki kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde belirlenen günlerde hastane yönetimi tarafından belirlenmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarettebulunabilirler.

2.    Ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı. öksürük, döküntü ve ishal gibi herhangi bir belirti ve bulgu bulunmamalıdır. Aşı takvimine uygun tam aşılanmış olmalıdır. Son dört hafta içinde geçirilmiş döküntülü bir hastalık öyküsüolmamalıdır.

3.    Ziyaretçi çocukların girişte elini yıkadıktan sonra üniteye girmesine izinverilir.

4.    Ziyaret sırasında kardeşlerin bebeğe dokunma, öpme gibi fiziksel temasına izinverilmez.

5.    Ziyaretçi çocuklar ünite içinde yalnız bırakılmaz ve refakatçi eşliğinde ziyaretederler.