İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, standartlara ve çalışma şartlarının gereklerine uygun bir çalışma ortamı sunmak ve sürekliliğini sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 

  • Tüm çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmeyi sağlamak,
  • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ki çalışmalarda sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  • İş kazası analizleri ile iş kazalarını minimum seviyeye indirmeyi sağlamak,
  • Çalışma ortamında termal konfor şartlarını sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımlarımızı bu yönde planlamak,
  • CE standartlarında ekipman ve kişisel koruyucu donanımları sağlamak
  • Tehlikeleri kaynağında önleme çalışmaları yapmak,
  • Asıl işveren-alt işveren ilişkileri kapsamında yer alan tüm taşeron çalışanlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ve İSG konularında bilinçlendirilmesini sağlamak.

Nasıl Gidilir?

Ergani Devlet Hastanesi Başhekimlik E Blok Zemin Kat 

14 Eylül 2022