Kurumsal Amaç ve Kurumsal Hedeflerimiz
24 Eylül 2019

KURUMSAL AMAÇ

Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene tetkik tedavi tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması bu kişilere ve aile bireylerini sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için evde sağlık hizmetlerinin sosyal devlet anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulamasını sağlamaktır.

KURUMSAL HEDEFLER

1-      Evde sağlık hizmetleri biriminde sunulan her türlü sağlık hizmetlerinin hasta ve yakınlarının memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

2-      Evde sağlık hizmetleri biriminde verilen hizmetlerin en iyi seviyeye getirilmesini sağlamak.

3-      Evde sağlık hizmetleri biriminde personel ve araç eksikliğini gidermek için gerekli düzenlemeleri yapmak