Verimlilik Mevzuatı

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı

“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri 06.07.2018 gün ve 31057445-44.9-171 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmişti.

2019 yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilecek verimlilik yerinde değerlendirmelerde kullanılacak olan yönerge eklerinin revizyonuna ihtiyaç duyulmuş ve 18.09.2019 gün ve 31057445-020.E 375 sayılı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Makam Onayıyla yönerge eklerinde revizyon yapılmıştır

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı’ na ve eklerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.


Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberleri

15 Eylül 2022