Genel Cerrahi

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Cerrahi Nedir?

Cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallardan birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmanın ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Ameliyat çeşitleri, çoğu zaman organ ya da bağlı bulunmuş olduğu sistemin ismi ile anılır. Tiroid bezi yani Guatr, meme, ince bağırsak, mide, Yemek borusu, kalın bağırsak, fıtık, anüs, safra kesesi, karaciğer, rektum, safra yolları, laparoskopik ve endoskopik cerrahi işlemlerinin hepsi Genel Cerrahi sahasına girmektedir. Sistemlerine göre ayrıldığı zaman ise; meme ameliyatı, guatr ameliyatı, anüs ve rektum bölgesi ameliyatı, ince ve kalın bağırsak ameliyatı, yemek borusu ameliyatı, mide ameliyatı, on iki parmak bağırsağı ameliyatı, fıtık ve karaciğer ameliyatlarının hepsi bu alana girer. Genel Cerrahi alanı kimi olgularda yalnızca ameliyat ile değil koruyucu doktorluk ile ameliyattan da korunmayı amaçlamaktadır.


Genel Cerrahi, ilgi alanının geniş olmasından ötürü pek çok disiplin ile işbirliği içerisinde ve eş güdümlü şekilde çalışır. Genel Cerrahi hastalarının önemli bir bölümü türlü tipte kanser vakalarını oluşturmaktadır. Bu hastalar adına tanı, ameliyat ve sonradan kullanılacak tedavi etaplarının planlanmasında Radyoloji- Girişimsel Radyoloji, Gastroenteroloji, Medikal, Radyasyon Onkolojisi ve Patoloji ile iş birliği içerisinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi alanının bir başka ilgi alanı ise travmatolojidir. Travmalı olan hastalarda sıkça çoklu organ sistemi yaralanmasının var olmasından ötürü Nöroşirurji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi, Üroloji bölümleri ile beraber hareket edilmektedir. Bilhassa şiddetli çoklu organ yaralanmasında, bütün bu tıp dallarının sorumluluğunu Genel Cerrahi Bölümü üstlenir.


Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar?

Halk arasında adı hariciye şeklinde geçen Genel Cerrahi bölümü, tıp dalları içerisinde en önemli ve en geniş kapsamlı olan alanlardan birisidir. Genel Cerrahi bölümünün hangi hastalıklara baktığının bilgisini sağlamak, okurlar için yararlı olabilir. Bununla beraber Genel Cerrahi hangi hastalıklara bakmaktadır? Genel Cerrahi bölümünün baktığı hastalıklar;

- Karnın kendisi ve içeriği,

- Sindirim sistemi,

- Vasküler, travma, endokrin, onkolojik ve konjenital bozukluklar dahil olmak üzre, baş- boyun bilhassa cilt tümörü, tiroid, tükürük bezleri, ağız boşluğu ve paratiroid,

- Paratiroid, tiroid, endokrin, adrenal ve endokrin pankeras dahil olmak üzere, endokrin sistemi,

- Kafa içi damarları ve kalp haricinde vasküler sistem,

- Kanser hastalarının taraması, cerrahi yardımcı tedaviler, gözetleme, rehabilitasyon ve takiple koordine çok modlu metodu dahil olmak üzere cerrahi onkoloji,

- Acil servis içerisinde, yoğun bakım ünitelerinde ve travma, yoğun bakım yanık ünitelerinde kritik cerrahi rahatsızlıkları olan hasta bireylerin tam teşekküllü bakımı,

- Kas ve iskelet sistemi, el- kafa yaralanması dahil olmak üzere kapsamlı olan travma yönetimi. Yaralı hastaların bütün bakım etaplarındaki sorumluluk genel cerrahi bölümünün temel bileşeni olarak açıklanabilir.


Genel Cerrahi bölümü genel olarak tamamen bu tür hastalıklara bakmaktadır. Bu tür rahatsızlığı bulunan kişilerin yönlendirileceği alan Genel Cerrahi bölümüdür. Gerekli durumlarda ameliyatların yapılacağı genel cerrahinin baktığı tüm hastalıklar bu şekilde tanımlanabilir.


12 Eylül 2022