Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, pediatri bölümü olarak da adlandırılır. Genel bir tanım ile çocuğun gelişimiyle ilgilenen bilim ya da bebek ve çocuklarla ilgilenen tıp dalı olarak açıklanabilir. 

Hasta olan her çocuk pediatri bölümünde yapılan muayene sonrasında ve gerek görülmesi halinde diğer branş hekimlerine yönlendirilir. Ayakta atlatılan hafif seyirli grip ve benzeri hastalıklarda ise çocuk polikliniği doktorlarının müdahalesi yeterli olacaktır. 

Pediatri bölümü doğumsal anomaliler, motor gelişim, büyüme, mental sağlık, çocuk aşı takipleri, beslenme, kilo kontrolü, nörolojik sağlık sorunları, günlük hayat işlevleri ve genel sağlık durumunu olumsuz etkileyen her türlü sağlık sorunu ile ilgilenir. 

Çocuk doktoru muayene sonrasında detaylı tetkikler yapılması gerektiğini düşünürse hastanın pediatri yan dallarında uzmanlaşan hekimlere sevkini gerçekleştirecektir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

  • Doğumdan itibaren çocukların gelişim süreçlerini ve büyümelerini takip etmek,
  • Gerekli durumlarda hem fiziksel hem de psikolojik gelişimin desteklenmesi için uygun programları hazırlamak,
  • Yenidoğanların aşı takvimlerini oluşturmak ve programa uygun şekilde aşılama yapmak,
  • Hastalıkların teşhis edilebilmesi için gerekli tetkiklerin uygulanmasını sağlamak,
  • Teşhis edilen hastalık hakkında ebeveynlere ve çocuklara bilgi vermek,
  • Salgın hastalıkların engellenmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
  • Tedavi sürecini izleyerek gerekli durumlarda yeniden programlamak,
  • Uzmanlık gerektiren yan dal hastalıklarında hastanın sevkini yapmak,
  • Hastalıklar, ölümler ve doğumlar hakkında raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak,
  • Beslenme, hijyen ve fiziksel aktiviteler gibi önemli sağlık konuları hakkında aileleri ve çocukları bilinçlendirmektir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının analitik zekası güçlü, iletişim becerisi gelişmiş, problemler karşısında yaratıcı çözümler üretebilen, pratik zekalı ve çocuklara karşı şefkatli yaklaşan kişiler olmaları beklenir. 

Bu nedenle eğitim sürecinde çocuk psikolojisi üzerine yoğun bir program izlenmektedir. 

Pediatrik hastalıklar ergenlerin, çocukların ve bebeklerin genel sağlık durumlarını olumsuz etkileyen her türlü sağlık sorununu kapsar. 

Bu hastalıklar öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından muayene edilir. Gerekli görülmesi halinde ise hasta ilgili branş uzmanlarına yönlendirilir.

12 Eylül 2022