Arşiv

ARŞİV BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 l- Arşivlik dokümanları elektronik ortamda kayıt altına almak.

2- Arşivlik malzemelerin korunmasını sağlamak.

3- Arşive gelen talepler dâhilinde Belge Bilgi araştırmak.

4- Sağlık Bakanlığı EBYS sistemi üzerinden Arşiv ile ilgili yazışma yapmak.

5- Arşiv ile ilgili tasnif işlemleri yapmak.

6- Arşiv Depolarının tertip ve düzenini sağlamak.

7- Arşivlik malzemeleri ayıklama ve imha işlemleri yapmak.

8- Arşivlik malzemelerin devir teslim işlemlerini yapmak.

Nasıl Gidilir?

Ergani Devlet Hastanesi A Blok Zemin Kat

14 Eylül 2022