İletişim ve Tanıtım

İletişim ve Tanıtım Birimi Faaliyet ve Görevleri

 1. Sağlık tesisisin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri koordine etmek, planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
 2. İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak.
 3. Sağlık tesisi içerisinde yapılan her türlü etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,
 4. Ulusal ve yerel medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip ve koordine etmek.
 5. Sağlık tesisi ile ilgili cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda, bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak.
 6. Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü'nün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek.
 7. Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarını, Bakanlığımızın kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yayın yapmak ve yönetmek.
 8. Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dahil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarım yapmak.
 9. Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin İl Sağlık Müdürülüğü' nün bilgisi dahilinde karşılanmasını sağlamak.
 10. Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin imi ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımım koordine etmek ve süreci yönetmek.
 11. Sağlık tesisinin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak.
 12. Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek.
 13. Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımım sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek.
 14. Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 15. Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,
 16. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olmak ve işbirliği içerisinde çalışmaktır.

Nasıl Gidilir?

Ergani Devlet Hastanesi Başhekimlik Zemin Kat E blok

14 Eylül 2022