Diyaliz Ünitesi

Hemodiyaliz birimimizde günlük 3 sean halinde hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

  • IMG_4577.JPG
  • Adsız.jpg

Hemodiyaliz Ünitesi Hakkında


Bu bölümde 18 adet diyaliz makinesi vardır. Günlük 3 seans olmak üzere Aylık 77 hastaya 972 seans uygulanmaktadır. 

İşleyiş ve Çalışma Planı

Hemodiyaliz hastaları diyaliz servis aracı ile evlerinden alınmakta ve diyaliz sonrası tekrar evlerine bırakılmaktadır.Ünitemize gelen hastalardan yardıma ihtiyacı olanlara hasta karşılama elamanları yardımcı olmaktadır. Yürüyemeyecek durumda olan hastalar uzman hekimden yürüyemez raporu aldıktan sonra evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından ünitemize getirilerek hemodiyaliz tedavisi yapılmaktadır.

Hastalarımızın diyalize gelişi sağlandıktan sonra girişte tartılarak yatağına alınır, ateş . nabız ve tansiyonları ölçülür, diyalizi başlatılır.Diyaliz sırasında her saat başı tansiyon takibi yapılır. Süresi tamamlanan hastaların tekrar tansiyonu ölçülüp diyaliz ilaç tedavisi yapıldıktan sonra diyaliz sonlandırılır.Masta tekrar tartılarak hemodiyaliz işlemi tamamlanmış olur. Seans sırasında tüm yapılan işlemler hemşire takip formlarına kaydedilir.

Hastalarımıza her ay rutin giriş çıkış kanlarına bakılmakta bu kan sonuçlarına göre üre temizlenme hızı hesaplanmakta . üç aylık ve altı aylık daha geniş Biyokimya . Hormon ,Eliza EKO, EKG ve Akciğer grafıleri bakılmaktadır. Hastalara ayda bir kez  Hemodiyaliz hekimi ile birlikte aylık tedavileri verilmektedir.Ayrıca günlük Hemodiyaliz Hekimi tarafından tedavileri takip edilip verilmektedir.

Çalışma Saatleri

Diyaliz seanslarımız 08.00-12.00 saatleri arasında birinci seans , 13.00-17.00 saatleri arsında ikinci seans ve 18.00-22.00 saatleri arasında üçüncü seans şeklinde yapı 1 maktadır.

Hemodiyaliz Hakkında Genel Bilgi

Hemodiyaliz nedir ?

İleri derecede böbrek yetmezliğinde yiyeceklerimizin vücudumuzda parçalanması sırasında oluşan ve  normalde idrarla atılan zararlı maddeler ve suyun fazlası atılamamakta ve vücudumuzda birikmektedir. 

Hemodiyaliz bu maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasını sağlayan bir tedavi şeklidir.

Hasta kanı ince zardan yapılmış borucukların içinden geçirilir (diyalizör) ve zarın öbür tarafından geçen bir sıvıya (diyaliz solüsyonu-diyalizat) karışarak vücuttan uzaklaştırılmaları sağlanır.


Hasta kanı en çok hastanın ön kolunda atardamarlarından biri ile toplardamarlarından birinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir "fistül" aracılığı ile sağlanır. Hastaların "hemodiyalize girme gereği ortaya çıkmadan" bu fistüle sahip olmaları zamanı geldiğinde diyalizin hemen ve hasta açısından kusursuz şekilde başlayabilmesine yardımcı olur.

Fistül oluşturma işlemi cerrahi olarak küçük bir müdahale ile gerçekleştirilir ve yaklaşık bir ay içinde fistül kullanıma hazır hale gelir. Fistülü bulunmayan hastalarda diyaliz gerektiğinde boyun ya da göğüs boşluğundaki kalın damarlara bir kateterin yerleştirilmesi ve fistül operasyonunun bundan sonra uygulanması gerekecektir.

2.jpg

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan biri ya da daha fazlası ortaya çıktığında ya da doktorunuz laboratuar tetkiklerinize bakarak sizi uyardığında diyaliz ihtiyacınız ortaya çıkmış demektir. 

- Uyku bozuklukları 
- Halsizlik 
- Bacaklarda, yüzde şişmeler 
- Nefes darlığı 
- Bulantı 
- İştahsızlık 
- Hıçkırık 
- Kilo kaybı 
- Anormal kanama 

"Hemodiyaliz", diğer bir diyaliz metodu olan ve karın boşluğuna bir kateterin yerleştirilmesi yolu ile hastaneye ya da diyaliz merkezine ayda bir kez giderek evde uygulayabileceğiniz "periton diyalizi" ve "böbrek nakli" bu belirtilerin tamamen ya da kısmen ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Diyalizinizin sürdürülmesinden sorumlu olan hekimlere yukarıdakiler ve her tür şikayetinizin düzenli iletilmesi durumunda tedavinizde gerekli değişiklikler yapılacak ve hekimlerinizin size tavsiyeleri olabilecektir. 

3.jpg

Yeterli Miktarda Diyaliz ne Demektir ?

Yeterli miktarda diyaliz olmanız önemlidir :

-Kendinizi daha sağlıklı hissetmenizi sağlar, kendiniz ve ailenizin ihtiyaçlarını daha etkili olarak karşılayabilmenize yardımcı olur. 


-Uzun ve kaliteli bir yaşam sürdürmenizi sağlar 


-Hastaneye yatmanıza neden olabilecek her türlü tıbbi problemlerin ortaya çıkmadan engellenmesini sağlar


Yeterli diyaliz alıp almadığınızın en güvenilir yolu diyaliz ekibinizin bunu hesaplamasıdır. Sizin yeterli dozda diyaliz aldığınızı gösteren başlıca hesaplamalar Kt/V, URR veya üre azalma oranıdır. Diyaliz ekibiniz ayda bir kez kanınızı alıp bu ölçümleri yapar. Bazen idrar toplamanız da istenebilir. 

Yeterli diyaliz aldığınızdan emin olmak için Kt/V değerinin en az l.2, URR değerinin de en az %65 olması gerektiğini bilmemizde fayda vardır. Bu değerleri gerçekleştirecek kadar diyaliz almamız gerekmektedir. Hemodiyaliz genellikle haftada 3 kez uygulanır. Eğer doktorunuzun tavsiyesi farklı değilse her seans genelde 4 saat ya da daha fazla  sürer, diyaliz sürenizi kısaltmak diyaliz yeterliliğinizi azaltarak şağlığınızın tehlikeye girmesine neden olur. 


Diyaliziniz yeterli değilse neler yapılabilir?

Eğer ölçülen değerleriniz istenen düzeyde değilse diyaliz ekibinize ne yapmanız gerektiğini sorun. Eğer Kt/V veya URR, hedefin altında ise diyaliz ekibiniz aşağıdaki hususları kontrol edecektir. 

-Damar yolunuz yeterli diyalize yetecek kan akım hızını sağlayabiliyor mu? 


-Diyalizör size uygun mu ? Daha büyük diyalizör kullanma imkanı var mı?


-Diyaliz süreniz yeterli mi, yoksa erken çıkma eğiliminde bir hastamısınız? 


-Diyalizat hızınız daha da arttırılabilir mi?


-Kan örnekleriniz usûlüne uygun alınmış mı ? 


Hemodiyaliz seanslarınızın tek bir kez aksaması dahi diyaliz yeterliliğiniz açısından çok olumsuz etkiler yaratabilir. 


Diyalizinizin Programlanması:

Diyaliz ekibiniz sadece size özel planlanmış bir program yapacaktır. Bu planın hedefi normal Kt/V veya URR değerine erişebilmenizi sağlamaktır. 

Bu program size:

-Ne tip ve büyüklükte diyalizöre ihtiyacınız olduğunu 


-Tedaviniz esnasında kan ve diyalizatın ne hızda dolaşması gerektiğini 


-Haftada kaç kez ve her tedavinin kaç saat olması gerektiğini saptar. 


Size Verilen Diyaliz Dozunun Hesaplanması: 

Size yeterli diyaliz dozunu hesaplamada en doğru ve en sık kullanılan metod "üre kinetik model veya UKM" dir. Bunu yapmak için diyalizinize bakan ekip diyaliz esnasında kan örnekleri alır. İdrar toplamanız da söylenebilir.

Bu tetkiklerle diyalizinizin kanınızdaki üreyi ne kadar azalttığı hesaplanır. Göz önüne alınması gereken diğer bir önemli kriter de diyaliz öncesi ve sonrası kilonuzdur. Tüm bilgiler bilgisayara yüklenerek Kt/V hesaplanır. Bu metodla hesaplanan verilmesi gerekli diyaliz dozu diyaliz ekibinize şu konularda yardımcı olacaktır : 

- Tedavinizi daha iyi planlayabilmek 
- Hedeflenen diyaliz dozuna ulaşmada hatayı ortadan kaldırmak 
- Diyaliz merkeziniz doz ayarlamakta URR'yi de kullanabilir. Bu diyaliz öncesi ve sonrası kan üre düzeyini mukayese edilerek hesaplanır. 


Diyaliz Takip Kartınız nedir?

Kt/V ve URR'nin yanı sıra diyaliz bakım ekibiniz her ay tedavinizin planlanmasında yardımcı olacak başka kan ve idrar tahlilleri de yapmaktadır. Aynı zamanda onlar diyaliz öncesi, sonrası ve diyaliz esnasında kilo ve tansiyonunuzu da takip etmektedir. Önemli test sonuçlarınızın kopyasını isteyip kendi takip kartınızı aşağıdaki örnek gibi tutabilirsiniz. 


Tedavinizin Rahat Geçmesi İçin:

Diyaliz ekibiniz sizi diyaliz boyunca rahat ettirecektir. Diyaliz süresince kramp, bulantı, başağrısı ve baş dönmesi olmazsa tedavinizi rahatça tamamlayabileceksiniz. Bu belirtiler ortaya çıktığında hekimlerinizi bilgilendirirseniz tedavinizde gerekli değişiklikleri yaparak sorunu çözebileceklerdir.  


Sorunsuz bir diyaliz için

-Sıvı çekimini hızının ayarlanması, 


-Diyalizattaki sodyum miktarının arttırılması, 


-Hipertansiyon ilaçlarınızın miktarı ve cinsinin  kontrolden geçmesi, 


-Kuru ağırlığınızın ayarlanması, 


-Diyalizatın sıcaklığının azaltılması gerekebilir. 

Kendinize aynı zamanda diyetinizi kontrol ederek ve tedaviler arasında alınan sıvıyı kısıtlayarak yardımcı olmalısınız. Fazla sıvı almanız diyaliz esnasında fazla sıvı çekilmesine ve tedavi esnasında kendinizi kötü hissetmenize sebep olacaktır. 


Kt/V ve URR :

Hedef Kt/V değeri olan 1.2'ye veya URR değeri en az %65'e gelene kadar hiçbir diyaliz tedavinizi atlamayın. Size önerilen sıklık ve süreye uyun. Diyetinize ve size izin verilen sıvı miktarının üstüne çıkmamaya gayret edin. 13 Eylül 2022