Ayniyat Birimi

Ayniyat Birimi Görev Tanımı:1- Kurum içerisinde kayıt altına alınarak kullanılan ve bir görevliden diğerine teslim edilen dayanıklı eşyaların bir diğer adıyla demirbaşların kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar hükümleri

dahilinde giriş, korunma ve çıkış işlemini gerçekleştirmek,


2- Demirbaşların sayımını, ilgili kişiye zimmet kaydını yapmak ve fazla ya da eksik olduğu tespit edilenler için gerekli değerlendirmeleri yapmak,


3- Hurda haline gelen malzemenin yok edilme ve/veya satışı için gerekli işlemleri yapmak,


4- Bir ihmal veya kasıt sonucu zarar gören ya da zayi olan malzemenin kayıp değerinin sebep olan kişiye tahsilini sağlamak,


5- Bir sebeple kurumdan ayrılış ya da kuruma başlayış yapan personelin demirbaş teslim etme veya teslim alma işleminin yapılmasını sağlamak.

Nasıl Gidilir?

Ergani Devlet Hastanesi E Blok Bodrum Kat

14 Eylül 2022