Diğer Tıbbi Birimler

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi'ne Ameliyathaneden ve diğer birimlerden gelen setleri, aletleri ve diğer malzemeleri, sayımını ve hasar kontrolünü yaparak teslim alır, otomasyona kayıt eder, sayım ve kontrolünü yaparak teslim eder.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ana faaliyetleri nelerdir?
1- Malzeme kabul
2- Yıkama ve temizlik
3- Dekontaminasyon
4- Muayene/kontrol
5-Paketleme
6- Sterilizasyon
7- Depolama
8- Dağıtım ve geri dönüş  Bu işlemlerin yürütülmesinde çeşitli cihaz ve alternatif yöntemler kullanılmaktadır.
Başlıca sterilizasyon yoları şunlardır.

 ısı ile sterilizasyon. basınçlı buhar ile sterilizasyon. kuru sıcak hava ile sterilizasyon.
 süzme ile sterilizasyon (filtrasyon)
 ışınlar ile sterilizasyon (ışınlama)

14 Eylül 2022