Göğüs Hastalıkları

Sıkça Sorulan Sorular

Göğüs hastalıkları uzmanı hangi hastalıklara bakar?

Göğüs hastalıkları bölümünde astım, KOAH gibi hastalıklar başta olmak üzere akciğerin her türlü hastalığına bakılır. Bu hastalıklar temel olarak akciğer dokusu ile ilişkilidirler. Akciğerin içerisinde bulunan yapıların hastalıkları da bu kapsamda değerlendirilir. 

İşte göğüs hastalıkları uzmanlarının ilgilendiği hastalıklar:

-Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

-Amfizem

-Kronik bronşit

-Astım

-Bronşektazi

-İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz silia sendromu)

-Kistik

-Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)

-İdiyopatik pulmoner fibrozis

-Hipersensitivite pnömonisi

-Sarkoidoz

-Asbestozis

-Silikozis

-Antrakozis

-Berilyozis

-Stannozis

-Siderozis

-Bissinozis

-Pulmoner tromboemboli

-Pulmoner hipertansiyon

-Kor pulmonale

-Tüberküloz

-Pnömoniler

-Akciğer absesi

-Aspergillozis

-Plevral efüzyon

-Malign efüzyon

-Uyku hipoapne sendromu

-Pnömotoraks

-Akciğer kanseri

Göğüs hastalıkları bölümüne hangi durumda gidilmeli?

Öksürük: Normalde yabancı cisim ve salgılanan sıvıların temizlenmesi amacıyla kullanılan önemli bir mekanizmadır. İstemli olarak ortaya çıkabildiği gibi refleks olarak da ortaya çıkabilir.

Balgam: Özellikte tanı koyma işlemlerinde hekime yardımcı olan bu belirti görülme zamanı, sıklığı ve yapısına göre çeşitli hastalıklara işaret eder.

Hemoptizi: Öksürme neticesinde kırmızı ve parlak karakterde kan gelmesi durumudur. En sık nedenlerinden biri kronik bronşittir. Eğer 24 saatte çıkarılan toplam kan miktarı 200 ml’yi aşıyorsa bu duruma 'masif hemoptizi' adı verilir. Bronkoskopi ile tanı konulur.

Dispne: Birtakım hastalıklara bağlı olarak solunum kapasitesinin azalması ve soluk almada güçlük ortaya çıkması durumudur.

Göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı kalp hastalıklarında olduğu gibi akciğer hastalıklarında da önemli bir belirtidir. Akciğer kaynaklı göğüs ağrısının kalp kaynaklı göğüs ağrısından temel farkı inspiryum ile karakter değiştiriyor olmasıdır.

12 Eylül 2022