3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası Organ Bağışı Standı Kuruldu.
08 Kasım 2021

03-09 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle hastanemizde "Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır" sloganı hedef alınarak bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Organ Bağışı hakkında hastalar bilgilendirilerek organ bağışının önemi anlatıldı. Organ bağışı başvuruları alındı.


 • a183f8f4-4c92-41e5-81e0-bd58aa38c4e3.jpg
 • c3b66b4d-b706-4c28-8d21-930e2a5410a9.jpg
 • 01d5f27a-228c-498a-987f-23aac5e7f064.jpg


Organ ve Doku Bağış Nedir

 • Organ bağışı nedir?

  Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.


 • Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

  Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin; kişi evde,sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.


 • Beyin ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?

  Beyin ölümünde, beyin fonksiyonları tamamen kaybedildiği için geri dönüşü yoktur, tam ve kesin olarak ölüm gerçekleşmiştir, bu durum bitkisel hayatla karıştırılmamalıdır. Beyin ölümü teşhisi konulabilmesi için birtakım testlerin uygulanma zorunluluğu vardır. Bu testlerin sonucunda, alanında uzman iki hekim tarafından, beyin ölümü gerçekleşip gerçekleşmediği kararına varılır daha sonra bu karar aileye bildirilir.

   

 • Organ bağış kartı olsun ya da olmasın ailelerden izin alınır mı?

  Organ bağış kartı olup olmadığı bakılmaksızın beyin ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka görüşülür. Bu görüşme organ nakil koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. Aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz.


 • Hangi organları bağışlayabilirim?

  Kalp               Kornea                       Tendon

  Karaciğer       İnce Bağırsak             Yüz ve Saçlı Deri

  Böbrek           Kemik                         Ekstremite(Kol,Bacak)

  Pankreas       Kas Dokusu                Üst Solunum

  Akciğer           Kıkırdak                     Üst Sindirim Yolları

  Deri                Uterus (Rahim)

   

 • Alınan organlar herkese nakledilebilir mi?

  Nakil işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından yürütülür ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir. Organ dağıtımı; ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından, öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar olmak üzere, kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Din, dil, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı gözetilmez. Alıcı ve vericinin kimlik bilgileri ailelerin izni olmadan açıklanamaz. Gizli kalması kanunen esastır.

 • İleri yaş veya kronik hastalığın olması organ bağışına engel midir?

  Yaşın ileri olması, kronik bir hastalığın bulunması, alkol veya sigara içiliyor olması ve benzeri nedenler organ bağışı yapılmasına engel değildir.


 • Organ bağışı yapıldıktan sonra, vazgeçilebilir mi?

  Organ bağışından vazgeçildiğinde bu yeni kararı aile ile paylaşılması ve organ bağış kartının imha edilmesi yeterlidir.

   

 • Dinen bir sakıncası var mıdır?

  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 06.03.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Kuran –ı Kerim’ de Maide suresi 32. Ayet’te “ Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır.” diye buyrulmuştur.


 • Organ bağışı için nereye başvurmak gerekir?
 • İl sağlık Müdürlükleri
 • Devlet Hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Özel Hastaneler
 • Semt Poliklinikleri


 • Organ bağışının yasal boyutu nedir?

29.05.1979 tarih ve 2238 sayılı kanunla organ bağışının yasal boyutu belirtilmiştir. Buna göre:

Madde 6: 18 yaşını doldurmuş ve mumeyyiz olan her kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imtiyazlı veya en az iki tanık huzurunda sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağı bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

Madde 14: Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını tedavi, teşhise bilimsel amaçlar için bırakıldığını resmi ya da yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya iki tanık huzurunda açıklanmamış ise, sıra ile eşi, reşit çocukları, ana veya babası, veya kardeşlerinden birisinin; Bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakının muvaffakiyeti ile ölüden organ ve doku alınabilir.