Refakatçi Kuralları
21 Şubat 2018

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

* Doktorunuz; hastanın yanında refakatçi olarak kalmanız yönünde karar vermiş ise; hem hastanızın, hem diğer hastalarımızın ve sağlık hizmet sunumunun daha iyi olabilmesi için lütfen aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeye çalışalım:

* Doktorunuz refakatçiyi gerek gördüğü durumlarda hastanızın yanında refakatçi kalabilir.

* Tüm refakatçiler, hastane tarafından verilecek refakatçi kartlarını takmak zorundadırlar.

* Zorunlu olmadıkça 18 yaşın altında olanlar refakatçi olarak kabul edilmemektedir.

* Hasta odalarında Refakatçilerin kullanımına yönelik dinlenme koltuklarımız mevcuttur, kullanabilirsiniz.

* Refakatçilerin kendi hastalarının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemeleri hem kendileri hem de hastalarımızın yararınadır.

* Hastanızın kullandığı ilaçları lütfen servis hemşiresine bildiriniz, yanınızda ise hemşireye teslim ediniz.Hemşireniz ilaç saati geldiğinde o ilacı hastanıza verecektir.

* Refakatçilerimizin mümkün olduğunca az eşya getirme¬leri ve getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmeleri gerekmektedir.