Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
16 Şubat 2018

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi tarih ve sayılı yazısına istinaden; Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 3 ay süren ve Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili genel bilgi verilmesini
amaçlayan AB Temel Eğitim Sertifika Programının 12 Mart 2018-11 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülmektedir. Kurs programların amacı, içeriği, günleri vb. ile ilgili ayrıntılı bilgiye ATAUM web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Avrupa Birliği_Ilgi_13027381.pdf
ÜstYazı1.pdf
Avrupa Birliği Sertifika Programları Hakkında.pdf