Hasta Kan Yönetimi Rehberleri
25 Ocak 2023

Bakanlığımız tarafından kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “Hasta Kan Yönetimi Rehberleri” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında dayayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu rehberlere https://ekutuphane.saglik.gov.tr/, https://shgm.saglik.gov.tr/TR[1]
45986/rehberler.html ve https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/?_Dil=1 adreslerinden
ulaşılabilmektedir.