TİG Birimi

 GÖREV TANIMLARI

Hastanelerde  klinik süreçlerine ilişkin verilerinin, TİG sistemine uygun olarak  hazırlanması, doğru ve tutarlı kodlanması ve sisteme gönderilmesi görevlerinin hastane bünyesinde  gerçekleştirildiği teknik birimdir. TİG Birimi, Bakanlık ve hastane arasındaki bağlantıyı  sağlar, hastane bünyesindeki TİG uygulamalarını koordine eder ve sistemin gerekliliklerini yerine getirir.

 

GÖREV ADI (Sorumlusu):
Tıbbi Sekreter

AMİR(LER):
Başhekim
Başhekim Yardımcısı


Nasıl Gidilir?

14 Eylül 2022