Mikrobiyoloji

Klinik Hakkında

Mikrobiyoloji uzmanı bakteri gibi küçük organizmaların ortaya çıktığı andan yok olana kadar geçen sürecini inceler. Bu sırada önemli çalışmalara imza atar.

Sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan mikrobiyoloji uzmanı diğer hekimler tarafından laboratuvar ortamına gönderilen doku ve benzer materyalleri inceler. Bu inceleme sonuçlarını değerlendirerek gerekli raporu hazırlar. Bu organizmalar gerekli durumlarda farklı materyaller ile incelenir. Yapılan incelemenin sonucu ise raporu isteyen hekime gönderilir. Mikrobiyoloji uzmanı genellikle diğer branşlardaki hekimler ile ortak çalışmalar yürütürler.

12 Eylül 2022