Biyokimya

Klinik Hakkında

Canlı dokuları oluşturan maddeleri ve bu maddelerin fonksiyonlarını inceleyen bilim dalı biyokimyadır. 
İnsan vücudundaki hastalıkların teşhis, tedavi ve takibini yapmak amacıyla vücut sıvılarını analiz edip değerlendiren hekimler ise biyokimya uzmanıdır.
Biyokimya uzmanları aynı zamanda laboratuvarın güvenliği, kalite çalışmaları, tıbbi cihazlar, kullanılan kimyasalların kontrolü, panik değer bildirimleri gibi birçok sorumluluk üstlenirler. Tüm klinisyen hekimlerle iş birliği içinde çalışmaları gerekir. Zaten sağlık hizmetleri multidispliner ekip çalışması gerektirir. Aynı şekilde biyokimyagerler, kimyagerler, biyologlar, hemşireler ve laboratuvar teknikerleri ile uyumlu bir ekip çalışması yürütürler.

12 Eylül 2022