Başhekim Dr.Mehmet BATURAY Hastanemizdeki Görevinden Ayrıldı
26 Ağustos 2020

      Değerli Ergani Halkı 14 Kasım 2017 yıllında Ergani Devlet Hastanesine Başhekim olarak göreve başladım. Başladığımda hastanemizde görev yapan Uzman Hekim ve Pratisyen hekim olmak üzere toplamda 54 doktor bulunmaktaydı. Doktor mevcudu ve eksiliklerimizi ilk 2-3 ay tespit edip planlamamızı yaptık. İlk iş olarak acil servis yoğunluğunu azaltma yoluna gittik. Acil serviste triaj (hastanın acil durumuna göre yönlendirme) sistemini uygulamaya koyduk. Acil serviste nöbetçi sayısını ikiden beşe çıkardık. Şuan acil servis de bazı günler 4 bazı günlerde 5 pratisyen hekim çalışmaktadır. Her gün bir acil uzman 24 saat esaslı acil serviste çalışmaktadır. Acil serviste nöbet tutan hemşire sayısı 5 iken ihtiyaca göre 8 veya 9’a çıkardık.

   Ayrıca eksik olan ve sayısal olarak yetersiz olan uzman hekim sayısını yeterli sayıya çıkardık. Şuan hastanemizde 7 Dahiliye, 6 Çocuk Hastalıkları Uzmanı başta olmak üzere toplamda 60’ın üzerinde Uzman Hekim halkımıza hizmet vermektedir.

   2018 yılından beri ihtiyaca binaen başta Çocuk Hastalıkları Uzmanı olmak üzere bazı branşlarda mesai saatleri dışında poliklinik hizmeti vermeye başladık. Ayrıca Dahiliye, Çocuk Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları ve Yoğun bakım branş nöbetleri ile hizmet vermeye başladık.

     2006 yıllında 5 cihazla hizmette açılan diyaliz merkezimizin 2019 yıllında tüm su sistemlerini yenilendi. Diyaliz merkezimize yeni cihazlar eklenerek 19 cihazla hizmet vermeye başladık. Ayrıca iki seanslı diyaliz merkezini üç seans çıkararak toplamda 72 hastaya hizmet vermekteyiz.

    2019 yıllına kadar sıvı yakıtla ısınan hastanemiz ısıtma sistemi değiştirilerek doğal gaza geçildi.

   Yoğun bakımlarımızın yatak sayıları daha önce 16 iken (Yetişkin yoğun bakım 12 ve yenidoğan yoğun bakım 4), 2018 yıllında yenidoğan yoğun bakım yatak sayıları iki katı artırılarak Yoğun Bakım yatak sayılarını toplamda 20 yatağa çıkarak halkımızın hizmetine sunduk.

    Acil yoğunluğu azaltmak için 6 kadın ve 6 erkek olan müşahede yatağına 4 yatak ekleyerek 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 yataklı iki müşahede odası oluşturduk. Ayrıca acil dışında olup mevzuata uygun olmayan izolasyon odasını; acilde ve negatif basınçlı olarak ve mevzuata uygun olarak yeniden düzenledik. Yine önceden uygun olamayan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer )Üniteleri mevzuata uygun bir şekilde yaptık. Acil ünitesinin tüm zemini daha iyi ve sağlıklı hizmet verebilmek için yeni ve sağlam pvc ile kaplatdık.

   Hastanemizde annelerimize hizmet vermek amaçlı modern emzirme odası, gebe okulu ve anne uyum odaları yapıldı. Türkiye’de sayısı 32 olan anne dostu hastane içinde fiziki olarak eksiklerimizi tamamlayıp ilimizde ilk olacak olan merkezimiz için başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

   Hastaların bulunduğu acil servis ve diğer yataklı servislerin tüm alanlarında mahremiyeti sağlamak ve daha verimli hizmet verme amaçlı olarak tüm kapılar yenilenip sensörlü ve kartlı hale getirildi.

    Hastanemizin tüm katlarında hasta ve çalışanlarımız için toplamda 12 adet modern ve mevzuata uygun engelli tuvalet yaptık ve bu hizmet ilimizde tek örnektir.

    Daha önce ayrı ayrı olan ve hastalarımızın ve çalışanlarımızı sıkıntı yaşadığı laboratuvarımızı tek bir alanda birleştirip yine modern bir merkezi laboratuvar oluşturduk.

    Tüm bu hizmetleri oluşturmanın yanında ekip olarak yoğun bir çalışma temposu ile bakanlığımızın politikaları içerisinde kalite ve verimlilik değerlendirmelerinde rolüne göre ilde ki en iyi hastaneleri arasında gösterilmiştir.

   Tüm bu hizmetleri Bakanlık politikaları doğrultusunda, diğer idareci arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımızla birlikte halkımızın mümkün olduğunca tüm kesimlerine ulaştırmaya çalıştık.

   Eksiklerimiz mutlaka vardır.

   Bundan sonra bu görevi devralacak arkadaşımın daha iyi hizmetler sunacağından eminim.

  Sözlerime son verirken Ergani’de çalışmaktan gurur duyduğumu bilmenizi isterim.

  Sevgi ve Saygılarımla,

 Dr. Mehmet BATURAY