2020 Yılı Yaz Dönemi Staj Duyurusu
28 Ocak 2020

2020 Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları 03.02.2020 ile 17.02.2020 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

Hastanemize kabul edilecek Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerinin 2020 Yılı Yaz Stajı başvuruları 03.02.2020 ile 17.02.2020 tarihleri arasında kabulü yapılacaktır.
Başvuru evraklarının eksiksiz teslim edilmesi zorunlu olup, eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.  Başvurular hastanemiz  3. Kat Eğitim Biriminde kabul  edilecektir. 
Staj başvurusu için evrakların okul tarafından ıslak imza veya e-imza ile imzalanmış olması gerekmektedir.

1.Öğrenci Staj Başvuru Formu (Eğitim Biriminden Temin Edilecektir.)

Not  : Staj tarihleri 22 Haziran ile 04 Eylül arasında olmak zorundadır.

Alınacak branşlar:

*Hemşire

*Ebe

*Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

*Tıbbi Laboratuvar

*Radyoloji Teknikeri/Tıbbi Görüntüleme

*Sosyal Hizmet

*Psikolog

*Eczacı

*Beslenme ve Diyetetik

*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

*Odyometri Teknikeri/Odyoloji

*Ortez/Protez Teknikeri

*Anestezi Teknisyeni

*Patoloji Teknikeri

*Diyaliz Teknikeri

*Ameliyathane Teknikeri

*Acil Tıp Teknisyeni

*Paramedik

*Biyolog

*Aşçı

*Güvenlik

*Sosyal Hizmet

*Çevre Sağlığı Teknisyeni

*Çocuk Gelişimi

*Bilgisayar İşletmenliği