Yaz Stajı Duyurusu
16 Nisan 2018

 • 2017-2018 yılı Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Ön lisans Sağlık Meslek Yüksek Okulları ve Lisans öğrencilerinin Yaz dönemi staj başvurusu 16 Nisan 2018 tarihinde başlayacaktır

 • Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimine başvuru yapacaktır.

 • Başvuru ve Kabul Formları Başhekimlikçe onaylanacaktır.

 • Staj başvuruları "Staj Komisyonu" tarafından değerlendirilecektir. Staj Komisyonu;  staj yapılmak istenen birimin ilgili alan/daldaki çalışan personel sayısı, bütçesi,  stajyer ihtiyacı vb. konularda değerlendirme yaparak staj yapıp yapamayacağına karar verecektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri Okul tarafından gönderilen “Staj Başvuru Formları” Staj Komisyonu tarafından staj yapması uygun görüldükten sonra onaylanacaktır.

 • Hastanemizce Gönüllü Staj Başvurusu kabul edilmemektedir

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Zorunlu Staj Formu

 2. İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi (Okul müdürlüğünce, Yüksekokul-Üniversite tarafından Kaşe ve Onaylı)

 3. Öğrenci Belgesi

 4. SGK İşe Giriş Bildirgesi Staj Başlangıcında getirilecektir (Zorunluluk Belgesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının sigortasına dair belge)

 5. Kimlik Fotokopisi

 6. Fotoğraf (2 adet)

 7. 18 yaşından küçük öğrenciler için Veli Dilekçesi

Staj Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın