Amacı ve Hizmet Standartları
17 Şubat 2018

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Uzmanı; üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, fen-edebiyat fakültesi veya sağlık yüksekokullarının sosyal hizmet bölümleri lisans programı mezunu; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyalişlevselliğin kazanılması, korunması geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; sosyal kalkınma ve değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak mesleğe özgü yöntem ve tekniklerle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştiren meslek mensubudur.

Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Sosyal Hizmetin Amacı;

İnsanların problem çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak.

İnsanlar ile onlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemleri arasında bağlantı kurmak.

İnsanlara hizmet veren sistemlerin uygulamalarını geliştirmek.

İnsanların iyilik halini geliştirmek ve yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyal adaletsizlik biçimlerini azaltmak.

Savunuculuk ve sosyo-politik eylemler yoluyla, sosyal ve ekonomik adaleti sağlayan politika, hizmet ve kaynakların devamını sağlamak.

Sosyal Hizmetin Temel Alanları;

Aile , Çocuk ve okul sosyal hizmeti , Gençlik , Özürlülük , Yoksulluk ve sosyal yardım , Göç ve kentleşme , Yaşlılık , Suçluluk , Tıbbi sosyal hizmet